ZU, prihláška a časový plán

Zvláštne ustanovenia / Supplementary Regulations

Zvláštne ustanovenia: https://www.roadracing.sk/wp-content/uploads/2021/08/zu_trencin_cpm2021.pdf

Supplementary regulations: https://www.roadracing.sk/wp-content/uploads/2021/08/SR_trencin_RR_2021.pdf

Prihláška / Entry Form

Prihláška / Entry formhttps://www.roadracing.sk/ostatne/prihlasovaci-formular-letisko-trencin-27-29-8-2021/ 

Časový harmonogram / Timetable

Predbežný časový harmonogram / Preliminary timetable: https://www.roadracing.sk/wp-content/uploads/2021/07/Casak-Trencin2021.pdf