ZU, prihláška a časový plán

Zvláštne ustanovenia / Supplementary Regulations

Zvláštne ustanovenia: pripravujeme

Supplementary Regulations: pripravujeme

Prihláška / Entry Form

Prihláška: pripravujeme

 (držitelia licencií SMF sa prihlásia cez nasledujúci odkaz: pripravujeme

Platba zo zahraničia SWIT BIC kód: LUBASKBX

Prihláška do tried Klasik: pripravujeme

Zoznam prihlásených: pripravujeme

----------------------------------------------------------------

Entry form: coming soon

(SMF license holders sign up here: coming soon

Payment from abroad SWIT BIC code: LUBASKBX 

Entry form for Klasik class: coming soon

Časový harmonogram / Timetable

Predbežný časový harmonogram: pripravujeme

Preliminary timetable: pripravujeme

PARTNERI: