ZU, prihláška a časový plán

Zvláštne ustanovenia / Supplementary Regulations

Zvláštne ustanovenia: https://www.roadracing.sk/wp-content/uploads/2020/08/zu_trencin_cpm2020.pdf

Supplementary Regulations: https://www.roadracing.sk/wp-content/uploads/2020/08/SR_trencin_RR_2020.pdf

Prihláška / Entry Form

Prihláška: https://www.smf.sk/c-4842/?s=2&p=1&j=-1 

 (držitelia licencií SMF sa prihlásia cez nasledujúci odkaz: https://www.smf.sk/c-4842/?s=1&p=1)

Platba zo zahraničia SWIT BIC kód: LUBASKBX

Prihláška do tried Klasik: https://www.roadracing.sk/wp-content/uploads/2020/08/Prihlaska-Vintage-TN-2020.docx (Vyplnené pošlite na karnok@motomedia.sk)

Zoznam prihlásených ku 24.08.2020: https://www.roadracing.sk/wp-content/uploads/2020/08/Startovky_TN_22_08_2020.pdf

----------------------------------------------------------------

Entry form: https://www.smf.sk/c-4842/?s=2&p=1&j=-1 

(SMF license holders sign up here: https://www.smf.sk/c-4842/?s=1&p=1)

Payment from abroad SWIT BIC code: LUBASKBX 

Entry form for Klasik class: https://www.roadracing.sk/wp-content/uploads/2020/08/Prihlaska-Vintage-TN-2020.docx (Send the completed to karnok@motomedia.sk)

PARTNERI: